Centre Dermatològic Girona

Centre Dermatològic Girona

Centre Dermatològic Girona

A Girona des de 1985. Centre privat i per a mútues.

Per a nens, adolecents, adults i gent gran.
Centre Dermatològic Girona

Metges dermatòlegs

Dr. Josep M.ª García Marquès.
Col·legiat núm. 1780.

Dr. Enric Llistosella i Llach.
Col·legiat núm. 1731.

On estem

Direcció:
Carrer Riu Güell, 24 - 1°. 1°
17005 GIRONA (Girona)
Telèfon: 972 203 728
E-mail: centrederma@telefonica.net